Solucions a mida per al món educatiu

La nostra experiència en l'àmbit de l'ensenyament ens permet conèixer els riscos i les necessitats específics d'aquest sector.

Gràcies a això, oferim una àmplia gamma de productes financers i asseguradors adaptats a les necessitats de la comunitat educativa: els centres docents i els seus treballadors, les AMPAS i els seus socis i l'associacionisme educatiu.

Així mateix, col·laborem activament amb la comunitat educativa en el desenvolupament d'accions que impulsin l'educació en valors, la prevenció i els hàbits saludables.

Què estàs buscant?

Treballadors de l'ensenyament

Beneficia't dels nostres avantatges en assegurances i productes bancaris per als treballadors de l'ensenyament.

Ofertes en Assegurances

Les asseguradores del Grup Assurances du Crédit Mutuel estan certificades amb el segell EthSI, que garanteix el compliment de criteris d'orientació ètica, solidaritat i responsabilitat social.

La nostra experiència ens permet oferir avantatges especials en assegurances per als treballadors de centres docents.

Productes financers

Informa't sobre la nostra oferta i condicions per a la comunitat educativa.

Centres d'ensenyament

Disposem d'una oferta adaptada en productes financers i asseguradors per als centres i cooperatives d'ensenyament.

Productes financersA TARGOBANK, per 15 € al mes t'oferim una tarifa plana* i condicions avantatjoses:

Compte Corrent*

Transferències

Emissió de transferències/ingressos de xecs sense límit de nombre i import

Banca a distància “Contigo24”

Accés 24 h a les teves posicions

Emissió de rebuts “Quadern 19"

sense cost addicional

Comissió de devolució

3 € per rebut tornat

I a més, facilitats de finançament:

Pòlissa de Crèdit1

 • Import a convenir
 • Termini d'1 any
 • Tipus d'interès: 2,5 %
 • TAE: 2,79 %
 • Comissió d'obertura: 0,25 %
 • Comissió de disponibilitat: 0,04 % mensual

Préstec Inversió2: amb garantia personal, renovació, reforma, millora d'instal·lacions...

 • Import a convenir
 • Termini de fins a 8 anys
 • Tipus d'interès variable: Euríbor + 2,50 (amb acotació mínima del 2,50 %)
 • TAEVariable: 2,66 % (a 96 mesos)
  TAEVariable: 3,49 % (a 12 mesos)
 • Tipus d'interès fix: dependrà del termini sol·licitat
 • Comissió d'obertura: 0,50 %

Lísing Mobiliari3: adquisició, renovació d'equips informàtics, maquinària...

 • Import a convenir
 • Termini des de 2 fins a 5 anys
 • Tipus d'interès: Euríbor + 3,00 (amb acotació mínima del 3,00 %)
 • TAEVariable: des de 3,15 % fins a 3,30 %
 • Comissió d'obertura: 0,25 %

Bestreta de subvencions4

 • Per a bestreta dels pagaments de l'Administració Pública que correspongui
 • Import: el de la subvenció justificada

Ofertes en Assegurances

També posem a la teva disposició una àmplia gamma d'assegurances i altres productes, que s'adapten 100 % a les teves necessitats. Contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.


* Tarifa Plana en compte corrent: tipus d’interès 0,00 % nominal anual (-1,80 % TAE). Exemple per a un saldo diari de 10.000 € mantingut durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment del compte de 15 € mensuals. Tipus d’interès 0,00 % nominal anual (-0,90 % TAE), per a un segon exemple amb un saldo diari de 20.000 € durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment del compte de 15 € mensuals. La TAE varia en funció del saldo.

1 Pòlissa de Crèdit: TAE 2,79 %. TAE calculada per a un supòsit de Pòlissa de Crèdit de 10.000 €, per a una empresa amb termini de 12 mesos, liquidació mensual d’interessos (obertura a 01/09/2021 i primera liquidació a 1/10/2021) i amortització única al venciment. A pagar 6 quotes de 21,23 €, 4 quotes de 20,55 €, una quota de 19,18 € i una darrera quota de 10.021,23 € (inclou l’amortització del capital). Cost total del crèdit: 274,99 €. Import dels interessos: 249,99 €. Import total degut: 10.274,99 € (Capital 10.000 € + Interessos 249,99 € + Comissió d’obertura del 0,25 % igual a 25 €).

2 Préstec Inversió: sistema d’amortització francès. TAEVariable 2,66 % calculada per a un supòsit de préstec per a una empresa de 30.000 € a un termini de 8 anys, a pagar en 96 quotes mensuals de 345,12 € cadascuna i amb comissió d’obertura de 150 € (0,50 % sobre el principal). Cost total del crèdit: 3.281,52 €. Import dels interessos: 3.131,52 €. Import total degut (Capital + Interessos + Comissió d’obertura) 33.281,52 €.
TAEVariable 3,49 % calculada per a un segon supòsit de préstec per a una empresa de 30.000 € a un termini d’1 any, a pagar en 12 quotes mensuals de 2.533,98 € cadascuna i amb comissió d’obertura de 150 € (0,50% sobre el principal). Cost total del crèdit: 557, 76 €. Import dels interessos: 407,76 €. Import total degut (Capital + Interessos + Comissió d’obertura) 30.557,76 €.

3 Leasing Mobiliari: sistema d’amortització de quotes constants prepagables, satisfent la primera quota en el moment de formalitzar el contracte.
TAEVariable 3,15 % calculada per a un supòsit de lísing per a una empresa de 30.000 € a un termini de 5 anys, a pagar en 60 quotes mensuals de 529,55 € i una darrera quota (valor residual) de 529,55 €, amb comissió d’obertura de 75 € (0,25 % sobre el principal). Cost total del crèdit: 2.377,55 €. Import dels interessos: 2.302,55 €. Import total degut : 32.377,55 €. Aquests imports detallats no inclouen IVA.
TAEVariable 3,30 % calculada per a un supòsit de lísing per a una empresa de 30.000 € a un termini de 2 anys, a pagar en 24 quotes mensuals de 1.236,30 € i una darrera quota (valor residual) de 1.236,30 €, amb comissió d’obertura de 75 € (0,25 % sobre el principal). Cost total del crèdit: 982,50 €. Import dels interessos: 907,50 €. Import total degut: 30.982,50 €. Aquests imports detallats no inclouen IVA.

4 Bestreta de subvencions: fins al 100 % de l’import de la subvenció justificada documentalment. Sistema d’amortització francès. Termini inicial de 3 mesos sense cost. TIN 0,00 %, TAE 0,00 % calculat per a un termini de tres mesos, per a un supòsit de bestreta d’una subvenció de 10.000 €, formalitzada l’1/10/21 i cancel·lada l’1/01/2022. Amortització al venciment. Cost total del crèdit: 0 €. Import dels interessos: 0 €. Import total degut (Capital + Interessos) 10.000 €.

En el cas de produir-se una demora en la recepció de la subvenció, el TIN seria del 8,00 % a partir del quart mes fins al venciment de la bestreta. TAE del 4,00 % calculada per a un supòsit de bestreta d’una subvenció de 10.000 €, formalitzada l’1/10/21 i cancel·lada l’1/04/2022 (termini 6 mesos). Amortització al venciment i pagament mensual d’interessos a partir del tercer mes. A pagar una quota de 67,95 €, una quota de 61,37 € i una darrera quota de 10.067,95 € (inclou l’amortització del capital). Cost total del crèdit: 197,27 €. Import dels interessos: 197,27 €. Import total degut (Capital + Interessos) 10.197,27 €. TAE del 5,40 % calculada per a un supòsit de bestreta d’una subvenció de 10.000 €, formalitzada l’1/10/21 i cancel·lada l’1/07/2022 (termini de 9 mesos). Amortització al venciment i pagament mensual d’interessos, a partir del tercer mes. A pagar 3 quotes de 67,95 €, una quota de 61,37 €, una quota de 65,75 € i una darrera quota de 10.065,75 € (inclou l’amortització del capital). Cost total del crèdit: 396,72 €. Import dels interessos: 396,72 €. Import total degut (Capital + Interessos) 10.396,72 €.

1, 2, 3 i 4: les operacions estan subjectes a estudi i aprovació per part de TARGOBANK. Pot existir una diferència en el càlcul d’interessos a causa de l’arrodoniment de tres a dos decimals que s’hi aplica.

2 i 3: les TAEVariables s’han calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquestes TAEVariables varien amb les revisions anuals del tipus d’interès i en funció del termini de l'operació. Euríbor a un any del mes 3,534 % B.O.E. 02-03-2023, publicat al BOE. Per al càlcul de les TAEVariables de cada exemple, s’ha fet servir l’acotació mínima establerta per a l’Euríbor.

AMPAS

Disposem d'una oferta adaptada en productes financers i asseguradors per a les Associació de Mares i Pares d'Alumnes.

Ofertes en assegurances per a AMPAS

 • - Assegurança de Responsabilitat civil per a activitats de l'AMPA
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a activitats extraescolars
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a activitats d'estiu i vacances
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a festes i actes puntuals
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a voluntaris
 • - Assegurança de Responsabilitat Civil per a la Junta Directiva

Ofertes per a socis i famílies de les AMPAS

Productes financers

Informa't sobre la nostra oferta i condicions per a les AMPAS

Associacionisme educatiu

Disposem d'una oferta adaptada en productes financers i asseguradors per a les entitats socioeducatives.

Ofertes en assegurances per a entitats socioeducatives

 • - Assegurança de Responsabilitat civil per a activitats de l'entitat o associació
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a activitats socioeducatives extraescolars
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a activitats d'estiu i vacances
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a festes i actes puntuals
 • - Assegurança d'Accidents Col·lectius per a voluntaris
 • - Assegurança de Responsabilitat Civil per a la Junta Directiva

Productes financers

Informa't sobre la nostra oferta i condicions per a les entitats socioeducatives.

Assegurances distribuïdes sota la marca TARGOBANK, a través de les oficines bancàries de l’Operador de Bancassegurances Vinculat, TARGOBANK, S.A.U., amb domicili social al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid, NIF A-79223707. Registre Banc d’Espanya 0216 i Registre de Mediadors DGSFP OV0088. L’operador de bancassegurances TARGOBANK, S.A.U., disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Reial Decret 3/2020, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.

Les entitats amb contracte d’agència amb l’operador es poden consultar en l’espai Informació a clients de la nostra pàgina web www.tomamosimpulso.com.

TARGOBANK, S.A.U., garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals que tracta. Si tens qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals o desitges exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, a més de poder consultar a través del link d’informació essencial la política de protecció de dades, pots també adreçar-te al Delegat de Protecció de Dades de TARGOBANK, S.A.U., mitjançant un escrit, acompanyat d’un document oficial que t’identifiqui. Pots fer-ho a la seva atenció a l’adreça postal de TARGOBANK, S.A.U., o a través de l’email dpotbe@targobank.es.

TARGOBANK, S.A.U., domicili social al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid - Registre Mercantil de Madrid, tom 28 412, foli 49, secció 8a, full M-14751, inscripció 199. NIF: A79223707. Registre del Banc d’Espanya 0216.