Deixa-ho tot lligat

Deixa pagat el servei fúnebre necessari en cas de defunció i afegeix una àmplia varietat de serveis associats que ajudaran als que es quedin a passar aquests moments de la manera més tranquil·la.

QUÈ ÉS

QUÈ ÉS EXACTAMENT L'ASSEGURANÇA DE DECESSOS?

L'assegurança de decessos garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció, fins al límit màxim del capital assegurat vigent en el moment de la defunció.

T'oferim un món de serveis amb els quals tu i els que estan al teu voltant podran estar tranquils, i ens ocupem de les gestions necessàries en els moments difícils.

QUI POT CONTRACTAR

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 16 anys.

QUI POT SER ASSEGURAT

Tota persona que en el moment de la contractació tingui una edat no superior a 70 anys.

Poden incorporar-se tots els membres de la unitat familiar en una sola pòlissa.

Per a la garantia opcional de defunció i invalidesa per accident, persones majors de 14 anys i menors de 65 anys.

DURADA

Per a les aquestes garanties complementàries de defunció i invalidesa permanent per accident l'assegurança finalitzarà en l'anualitat d'assegurança en què l'Assegurat compleixi els 70 anys d'edat.

FORMES DE PAGAMENT

 • Mensual
 • Trimestral: 2 % descompte
 • Semestral: 3 % descompte
 • Anual: 5 % descompte

QUÈ COBREIX

GARANTIES BÀSIQUES EN CAS DE DEFUNCIÓ

 • Servei fúnebre

  Conjunt de prestacions funeràries i gestions necessàries per a efectuar la inhumació o la incineració del mort en la localitat designada pels familiars dins del territori nacional, d'acord amb les especificacions i límits que figuren en la pòlissa.

  Aquest servei consisteix, de manera enunciativa i no exhaustiva, en els elements i actuacions següents: arca, conducció fúnebre i acompanyament, personal per a la prestació del servei, preparació i presentació del cadàver, capella ardent i sala de tanatori, tramitació de la documentació necessària per al servei, certificat mèdic de defunció i inscripció en el registre civil, serveis religiosos, serveis complementaris com ara corones i recordatoris, drets d'entrada al cementiri, nínxol o incineració, despesa d'inhumació en nínxol, assistència personalitzada i trasllats dins de la població de defunció.

  Inclou la prestació del servei fúnebre per pèrdua de vida del fetus en el supòsit d'interrupció no voluntària de l'embaràs i per defunció del menor abans de complir els 30 dies d'edat.

 • Assistència en viatge

  Transport o repatriació de l'assegurat per malaltia o accident i dels familiars assegurats que ho acompanyessin, i retorn anticipat de l'assegurat per defunció d'un familiar o a causa d'incendi o sinistre greu en el seu domicili. També s'inclou, en el cas de viatges a l'estranger, la cobertura de despeses mèdiques i farmacèutics fins a 12.000 € per sinistre.

 • Trasllat nacional i internacional

  S'entén per trasllat la conducció del mort des del lloc de la defunció al cementiri o crematori dins del territori espanyol triat lliurement pels familiars.

  S'inclou, així mateix:

  • Acompanyant en cas de trasllat internacional per defunció
  • Retorn d'acompanyants del mort
  • Assistència a menors de 15 anys d'edat a l'estranger
 • Servei de gestoria i assessorament en decessos

  Assessorament telefònic del procés de tramitació de documents a conseqüència d'una defunció (successió en el patrimoni, drets del mort...). L'entitat asseguradora, a petició dels hereus legals, prendrà al seu càrrec la gestió de diversos tràmits d'obtenció de certificats, pensions, així com de l'últim testament atorgat pel causant.

 • Servei de testament gratuït

  Assessorament jurídic telefònic o telemàtic en matèria successòria i testamentària i redacció d'un Testament Obert Notarial a l'any. Assistència fins a la signatura en Notaría i atorgament del testament i Despeses d'aranzel notarial. Per accedir a aquest servei gratuït s’ha de contactar amb un gestor de l'entitat.

  Contacte:

 • Servei de Recuperació de la Vida Digital

  Ofereix la possibilitat de trobar tot allò que l’assegurat va compartir, en vida i de forma pública, a internet: fotografies, publicacions, comptes d’usuari i tot tipus d’arxius i materials.

  El servei inclou:

  • Recerca i identificació del conjunt de materials i arxius que constitueixen una empremta i llegat digital públic de l’assegurat.
  • Còpia i entrega dels principals materials i arxius que constitueixen una empremta i llegat digital públic de l’assegurat.
  • Desactivació i baixa dels principals comptes d’usuari que tingués l’assegurat.

 • Assistència psicològica al dol

  L'entitat asseguradora posarà a la disposició del nucli familiar un Servei Telefònic de Gestió del Dol en cas de defunció de l'assegurat. Un equip de psicòlegs especialitzats els atendran 24 hores i 365 dies a l'any, brindant el suport immediat i pròxim per a fer front a aquest moment difícil. S'inclou així mateix una primera consulta presencial gratuïta.

 • Altres particularitats incloses en la garantia principal

  En el cas d'optar per la modalitat de prima anivellada, l'entitat asseguradora concedeix al prenedor la facultat d'exercir el dret de rescat total de la pòlissa amb les condicions i limitacions indicades en el Condicionat General, una vegada transcorregudes cinc anualitats de l'assegurança.

  La companyia posa a la disposició del prenedor de la pòlissa el document de voluntats de sepeli, on podrà recollir les seves preferències sobre el servei fúnebre.

CARÈNCIAS

Sense carència en cas d'accident ni en el cas de procedir d'una altra entitat asseguradora.Per a la resta de casos, existeix una carència de 2 mesos.

GARANTIES OPCIONALS

El prenedor podrà subscriure, a més de les garanties bàsiques, algunes de les garanties complementàries optatives següents:

 • Repatriació al país d'origen

  En cas de defunció de l'assegurat a Espanya, l'entitat asseguradora organitza i es fa càrrec del trasllat del cos des del lloc de la defunció fins a l'aeroport internacional més pròxim a la localitat d'inhumació al país d'origen del mort. S'inclou així mateix el trasllat des de l'aeroport internacional del país d'origen fins al lloc del sepeli, les despeses d'aquest desplaçament tindran un límit de 1.500 €.

 • Defunció i invalidesa permanent per accident

  Aquestes garanties opcionals es poden subscriure amb un capital per a cadascuna d'elles, comprès entre 3.000 i 30.000 €.

  Per la garantia de Defunció per accident, si com a conseqüència directa d'un accident cobert per la pòlissa, es produís la defunció de l'assegurat, de manera immediata o dins dels 365 dies següents a l'accident, l'Entitat Asseguradora pagarà als beneficiaris designats el capital subscrit.

  Per la garantia d'Invalidesa Permanent per accident, segons barem de lesions, si com a conseqüència directa d'un accident cobert per la pòlissa, dins dels 365 dies següents a l'accident, l'Assegurat queda afectat per una de les lesions permanents relacionades en el barem de la pòlissa, l'Entitat Asseguradora pagarà a l'Assegurat la prestació que li correspongui, d'acord amb el percentatge atorgat que s'aplicarà sobre el capital subscrit.

Preguntes Freqüents

Què passa si contracto l’assegurança i moro fora del país?

Et garantim que, passi on passi la defunció, et repatriarem a Espanya gràcies a la garantia d'Assistència de Viatge que incorpora l'assegurança de decessos.

Haig de decidir ara si desitjo ser enterrat o incinerat?

No, és en el moment de la defunció quan la família decideix quin tipus de sepeli vol realitzar.

Per què no estan relacionats tots els serveis inclosos de l'enterrament?

Per no entrar en conflicte amb cap funerària, no oferim un servei de sepeli tancat, és la família en el mateix moment la que decidirà com destinar el capital assegurat en cas de voler o suprimir algun aspecte relacionat amb aquest servei.

En el moment de la defunció, què ha de fer la meva família?

Amb una simple trucada al 930 039 696 o 919 023 131, la família ens informa de la defunció del familiar assegurat i l'entitat gestiona la prestació del servei a través de la funerària pertinent.

Estic cobert des del primer dia?

Sí, si vens d'una altra companyia o si la defunció és per accident. De no ser així, només hauràs d'esperar els dos mesos de carència establerts.

Quan venç la meva assegurança?

El teu contracte té un venciment anual, es renova automàticament cada any i així successivament fins al moment de la defunció.

Podré ser enterrat en una altra localitat diferent de la que resideixo?

Sí, gràcies a la garantia de Trasllat Nacional podràs ser enterrat en una altra localitat. En aquest cas, hauràs de contractar el capital recomanat per a aquesta localitat si és més gran que el capital d'on vius.

Estic en una altra companyia, si em canvio no perdré l'antiguitat?

No existeix antiguitat. Si vens d'una altra entitat estàs cobert des del primer dia. Només ens has d'aportar el rebut del mes anterior.

Està coberta la incineració?

Sí, la nostra assegurança de decessos et cobreix tant l'enterrament com la incineració, inclosa l'urna.

Si no vull missa, és possible realitzar una cerimònia laica??

Sí, es pot realitzar. Els teus familiars han de traslladar els teus desitjos en el moment de la gestió del servei al personal de la funerària.

Puc ser enterrat en un altre país que no sigui Espanya, ja que soc de l'Uruguai?

Sí, a través de la garantia opcional de Repatriació al país d'origen, et garantim el trasllat al teu país. El cost del servei funerari realitzat s’abonarà a la família una vegada que ens aporti la factura corresponent, amb el límit màxim del capital assegurat.

Puc deixar per escrit com vull que sigui el meu enterrament?

Sí, disposem del Document de Voluntats de Sepeli, en el qual pots deixar constància per escrit de com vols que sigui el teu servei de sepeli.

Quant em pujarà la quota cada any? “Per a prima natural“

La quota s'incrementa cada any per l'actualització de l'IPC perquè no es devaluï el valor del servei contractat i per l'edat, fins a arribar als 70 anys. A partir d'aquesta edat, la quota pujarà cada any per l'IPC i per l'augment lineal del 5 % sense tenir en compte la teva edat.

El servei de gestoria que té l’assegurança és només un assessorament telefònic?

No, aquest servei, a més de ser una atenció telefònica, s'encarrega de realitzar tots els tràmits burocràtics: obtenció de certificats, tramitació de pensions, obtenció de l'últim testament, etc.

Tinc l'opció de contractar el nínxol en propietat?

No, en la nostra pòlissa es garanteix el lloguer del nínxol de mínima temporalitat, que va des dels 2 anys fins als 5 anys, segons el cementiri. La família, en tot cas, amb el capital assegurat podrà destinar, si així ho desitja, més recurs per tenir més temps llogat el nínxol.

Es pot contractar a qualsevol edat?

Sí, es pot contractar fins als 69 anys en prima natural o fins als 70 anys en prima anivellada. Com més aviat millor la contractis, més tranquil·litat tindràs tu i la teva família.

Si em dono de baixa, recuperaré capital?

No, només en el cas que tinguis contractada l'assegurança amb una prima anivellada, transcorreguts 5 anys, si pateixes una incapacitat permanent absoluta o una gran dependència o una dependència severa, podràs sol·licitar el rescat de la pòlissa (70 % de la provisió matemàtica).

Quant em pujarà la quota cada any?“Per a prima anivellada"

La quota s'incrementa cada any per l'actualització de l'IPC perquè no es devaluï el valor del servei contractat i per l'augment lineal del 5 % sense tenir en compte la teva edat.

Assegurada per GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (NIF A-59575365, Registre DGSFP C-0708, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).