El Sistema Intern d’Informació té per objectiu constituir un únic dispositiu intern d’informació d’infracció o de possible infracció de normativa aplicable al Grup que comprèn, en síntesi, una bústia, procediments garantistes i un Responsable de la seva deguda gestió per tal que, de manera segura, confidencial i sense represàlies per a les persones que informen de potencials infraccions d’il·lícits de normes externes o internes que apliquen a las societats del Grup, s’aconsegueixi la persecució dels que trenquen les normes, i se superi el silenciament dels incompliments.

En l’àmbit de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, es despleguen, a més, les garanties del sistema extern d’informació.
Significa que els informants (persones físiques) de potencials infraccions sobre algunes de les matèries definides en aquesta llei que s’hagin obtingut en un context laboral o professional, poden accedir al canal extern d’informació de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (A.A.I.) de la comunitat autònoma de la qual es tracti en l’administració pública.

El sistema intern permet informar per escrit o verbalment.

L'informant té l'opció de donar la informació de forma anònima.

Per saber-ne més sobre la interposició d'informació mitjançant el canal intern de comunicació, consulta les Normes de funcionament del sistema.