Ens ho prenem seriosament

La RSE implica un compromís a partir de cinc grans vectors d'impacte empresarial: econòmic, laboral, ambiental, social, i bon gobern. Aquests vectors formen parte del compromís corporatiu i es desenvolupen transversalment.

Responsabilitat Social Empresarial

Una manera transversal d'entendre l'RSE

L'RSE s'organitza en tres grans dimensions:

  • L'economia circular, que connecta l'eficiència econòmica i els impactes ambientals.
  • L'empresa saludable, que posa la persona en el centre i focalitza el vector laboral però també el social i l'ambiental.
  • El bon gobern (responsable socialment), que fa que el conjunt dels impactes laborals, socials, ambientals, econòmics, es deguin a un compromís ètic i una orientació a la sostenibilitat.

El nostre model d'RSE es basa en el foment dels valors ètics i socials i de protecció del medi ambient. Aquest model té el seu fonament en la història del nostre Grup matriu, així com de totes les organitzacions que l'integren a Espanya (AGRUPACIÓ, ATLANTIS, GACM SEGUROS GENERALES).


El nostres principis i valors ens defineixen:


Solidaritat

Treballar a favor de les persones vulnerables per reduir les desigualtats

Compromís

Vetllar pel dessenvolupament sostenible( social, ambiental i econòmic)

Qualitat

Eficiència i excel·lència en els nostres serveis i productes

Vocació de servei

Les persones en el centre de la nostra atenció


Per portar-ho a terme, treballem des del diàleg imprescindible i constant amb els nostres stakeholders: accionistes, clients, empleats, proveïdors i societat.

Els reptes que ens fan ser responsables són:

  • Fomentar polítiques de millora del medi ambient. La nostra actuació en aquest àmbit està basada en les 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.
  • Fomentar el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats desenvolupant programes formatius i programes d’hàbits saludables.
  • Fomentar la solidaritat i el compromís amb la societat implicant-nos en diferents campanyes que contribueixen a la igualtat d’oportunitats i a l’atenció dels col·lectius més vulnerables.

Fons de solidaritat

Programa d'ajuda econòmica temporal per a aquelles persones que es troben en una situació econòmica complicada de caràcter temporal.

El programa es dirigeix a aquelles persones, siguin prenedors o pagadors, que es troben en una situació econòmica complicada de caràcter temporal. Consisteix a oferir una ajuda econòmica temporal, a fi de poder atendre el pagament de les primes corresponents a les pòlisses d'assegurança (salut, llar o cotxe) contractades pel client de qualsevol de les companyies del Grup ACM Espanya (AGRUPACIÓ, ATLANTIS i GACM SEGUROS GENERALES).

Criteris ESG 2021

El Grup ACM té la voluntat d’invertir en empreses que comparteixin els seus valors: respecte als drets humans, al medi ambient i les regles del bon govern, per això ha establert uns criteris per a la medició de la sostenibilitat i l’impacte social de les inversions que es portaran a terme en una empresa o negoci.

En el següent enllaç pots consultar el document de Criteris ESG (medi ambient, social i bon govern) que ha definit la matriu francesa del Grup. El document està en idioma francès.

Informe de Responsabilitat Social Corporativa (Segell EthSI)

El segell EthSI és un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques que porten a terme les companyies asseguradores, els gestors asseguradors i els productes que comercialitzen.

Estat d'Informació no Financera (EINF)

El contingut informa, entre d'altres, del model de negoci, polítiques, riscos, indicadors clau i informació significativa sobre qüestions socials, de drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn. Tot això d'acord amb uns estàndards de report com l'establert pel Global Reporting Initiative (GRI).