A continuació trobaràs la informació sobre factors de sostenibilitat vinculada als nostres productes.

PENSIONS

Som en ple creixement i canvi per millorar i construir un nou Grup assegurador i de previsió integrat al Grup AXA.

Com a resultat d'aquest procés d'integració, al novembre de 2023 va tenir lloc la mobilització dels Plans de Pensions gestionats per AGRUPACIÓN PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U., als Plans de Pensions equivalents gestionats per AXA PENSIONES, S.A., E.G.F.P., que té una gran experiència de gestió d'inversió.

La gestora AXA PENSIONES, S.A, E.G.F.P. integra criteris d'inversió socialment responsable en la gestió amb: les exclusions sectorials, les mètriques de puntuació ASG i de petjada de carboni, i la compra d'actius verds, fent un mínim d'entre el 5 i el 10 % (depenent del pla) d'inversions sostenibles, contribuint d'aquesta manera a combatre el canvi climàtic, la qual cosa n'ha permès la classificació en virtut de l'article 8 del Reglament de divulgació en matèria de finances sostenibles de la UE (SFDR).

AXA PENSIONES, S.A., E.G.F.P.

Mundiplan Plan de Pensiones Renta Fija

Estalvia amb un component de més estabilitat invertint en renda fixa. Més informació.

Mundiplan Plan de Pensiones Moderado

Estalvia amb una inversió equilibrada. Més informació.

Mundiplan Plan de Pensiones Audaz Global

Més rendibilitat a llarg termini per treure-li més profit als teus estalvis. Més informació.

ASSEGURANCES DE BÉNS

Assegurança d'Auto i Moto

L'assegurança que cobreix els danys que pateixis o causis amb el teu vehicle. Coneix la informació de factors de sostenibilitat vinculada a aquesta assegurança: Mes informació [PDF - 152 kB].

Assegurança de Llar

L'assegurança que et permet viure i gaudir amb tota tranquil·litat a casa teva. Coneix la informació de factors de sostenibilitat vinculada a aquesta assegurança: Mes informació [PDF - 164 kB].

ASSEGURANCES DE SALUT I PERSONALS

Assegurances de Salut, Dental, Vida i Mascotes

Coneix la informació de factors de sostenibilitat vinculada a aquestes assegurances: Mes informació [PDF - 153 kB].

Marc normatiu

  • En producte: Reglament Delegat UE 2017-2358 sobre els requisits de control i governança dels productes aplicables a les empreses d'assegurança i als distribuïdors d'assegurances, Reglament Delegat UE 2017/2359 de la Comissió, de 21 de setembre de 2017, sobre els requisits d'informació i les normes de conducta aplicables a la distribució de productes d'inversions basats en assegurances; Reglament 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR, per les seves sigles en anglès) juntament al Reglament Delegat (UE) 2022/1288 de la Comissió, de 6 d'abril de 2022 que el complementa; i el Reglament de taxonomia (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles.