A continuació trobaràs la informació sobre factors de sostenibilitat vinculada als nostres productes.

PENSIONS

AGRUPACIÓ PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A.U.

Pla de Pensions Sostenible Renda Fixa

Estalvia amb un component de més estabilitat invertint en renda fixa a través del nostre pla de pensions PP TARGOBANK Sostenible Renda Fixa: Més informació.

Pla de Pensions Sostenible Mixt

Estalvia amb una inversió equilibrada amb el nostre pla de pensions mixt PP TARGOBANK Sostenible Mixt: Més informació.

Pla de Pensiones Sostenible Renta Variable

PP TARGOBANK Sostenible Renda Variable et dona més rendibilitat a llarg termini per treure-li més profit als teus estalvis: Més informació.

ASSEGURANCES DE BÉNS

Assegurança d'Auto i Moto

L'assegurança que cobreix els danys que pateixis o causis amb el teu vehicle. Coneix la informació de factors de sostenibilitat vinculada a aquesta assegurança: Mes informació [PDF - 152 kB].

Assegurança de Llar

L'assegurança que et permet viure i gaudir amb tota tranquil·litat a casa teva. Coneix la informació de factors de sostenibilitat vinculada a aquesta assegurança: Mes informació [PDF - 164 kB].

ASSEGURANCES DE SALUT I PERSONALS

Assegurances de Salut, Dental, Vida i Mascotes

Coneix la informació de factors de sostenibilitat vinculada a aquestes assegurances: Mes informació [PDF - 153 kB].

Marc normatiu

  • En producte: Reglament Delegat UE 2017-2358 sobre els requisits de control i governança dels productes aplicables a les empreses d'assegurança i als distribuïdors d'assegurances, Reglament Delegat UE 2017/2359 de la Comissió, de 21 de setembre de 2017, sobre els requisits d'informació i les normes de conducta aplicables a la distribució de productes d'inversions basats en assegurances; Reglament 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR, per les seves sigles en anglès) juntament al Reglament Delegat (UE) 2022/1288 de la Comissió, de 6 d'abril de 2022 que el complementa; i el Reglament de taxonomia (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles.