Les companyies que integren el Grup GACM Espanya són les següents:

 • GACM ESPAÑA, S.A.U.

 • Sector: Holding d’Assegurances
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: A66509035
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 44765, foli 112, full B-465825

 • AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.

 • Sector: Assegurances del ram de Vida, Accidens i malaltia (ram complert)
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: A65782807

 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43137, foli 63, full B-423520
 • Clau Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: C0790

 • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.

 • Sector: Assegurances del ram de no Vida
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: A59575365
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20701, foli 4, full B-11217
 • Clau Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: C0708

 • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

 • Sector: Assegurances del ram de Vida
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: A61944203
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32076, foli 92, full B-201647
 • Clau Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: C0744

 • AGRUPACIÓN PENSIONES, ENTITAT GESTORA DE FONS DE PENSIONS, S.A.U.

 • Sector: Gestió de fons de pensions
 • Adreça: c/ Emilio Vargas, 6, 28043 Madrid
 • CIF: A08605396
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36898, foli 147, secció 8, full M-660126
 • Clau Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: G0172

 • AMDIF, S.L.U.

 • Sector: Col·laboració en la distribució d’assegurances, plans de pensions i productes financers
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF.: B60267150
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 25436, foli 184, full B-88361

 • ATLANTIS ASESORES, S.L.

 • Sector: Col·laboració en la distribució d’assegurances, plans de pensions i productes financers
 • Adreça: c/ de López de Hoyos, 145 - 2ª, 28002 Madrid
 • CIF: B78677218
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 2973, foli 50, full M-50961

 • ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISIÓN ATLANTIS, S.L.

 • Sector: Col·laboració en la distribució d’assegurances, plans de pensions i productes financers
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: B63090351
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35267, foli 168, full B-261670

 • ASSISTÈNCIA AVANÇADA BARCELONA, S.L.

 • Sector: Serveis mèdics
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: B62081716
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32374, foli 53, full B-208767

 • FLEET CARE & INNOVATION, S.L.

 • Sector: Manteniment i reparació de vehicles
 • Adreça: c/ Pablo Iglesias, 124. Polígon Industrial Gran Via Sur, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 • CIF: B65770737
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43210, foli 28, full B-427056

 • ATLANTIS CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA ACTUARIAL, S.A.

 • Sector: Mediació d’assegurances
 • Adreça: c/ Emilio Vargas, 6, 28043 Madrid
 • CIF: A79222857
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 9968, foli 129, full 90862-1
 • Clau Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: J1402
 • Concertada assegurança de Responsabilitat Civil segons el Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer sobre la distribució d'assegurances

 • AGRUPACIÓ SERVEIS ADMINISTRATIUS, A.I.E.

 • Sector: Serveis informàtics i administratius
 • Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • CIF: V63012660
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35120, foli 133, full B-257244

El Grup GACM Espanya pertany al Grup AXA a Espanya.