Descobreix les modalitats de les nostres assegurances de vida. Protegeix-te a tu i a la teva família davant de qualsevol imprevist amb una assegurança de vida que s'adapti a allò que necessiteu i... viu la vida! gaudint de la tranquil·litat.

Les nostres assegurances

Accesvida

Garanties bàsiques + Invalidesa absoluta i permanent i 3 opcions de capital: 15.000 €, 25.000 € o 40.000 €. Una única pregunta de l'estat de salut.

Característiques de l'assegurança

Completvida

Vols incloure garanties opcionals? Capitals de garanties bàsiques: des de 30.000 € fins a 300.000 € (consulta si en vols més). Declaració d'estat de salut i, en determinats capitals i edats, examen mèdic de la companyia.

Característiques de l'assegurança

Vidafix10

Garanties bàsiques + amb l'edat, capital decreixent per defunció + prima anual constant de 120 € + aportació solidària 5 €.

Característiques de l'assegurança

Avantatges

Demostra la teva passió per la vida assegurant-te que si passa res greu aquesta seguirà el seu curs de la millor manera possible.

QUE NO FALTI DE RES

Si hi ha una defunció, que això no signifiqui també un impacte econòmic greu a més l'emocional. Si tu no hi ets, que no falti res.

INVALIDESA COBERTA

Si has de deixar d'ingressar, que això no signifiqui dependre d’altres. L'assegurança et permet seguir tenint un capital que ajudi al fet que tot pugui continuar de la manera més natural.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Testament gratuït, servei d'orientació mèdica, segona opinió mèdica, assistència de viatge, servei d'orientació social i orientació jurídica.

Preguntes Freqüents

Hi ha cap risc exclòs?

Sí, no tindrà cobertura el sinistre si ha estat causat realitzant activitats de risc com ara paracaigudisme, submarinisme, parapent, entre d’altres, o durant l'exercici de professions d'alt risc com ara bombers, militars, policies, entre d’altres.

Què es té en compte per calcular el preu de la meva assegurança de vida?

El cost depèn de la teva professió, estat de salut, capital i la teva edat actuarial, això és, l'edat corresponent a la data d'aniversari més pròxima (anterior o posterior) a la data d'iniciació de l'assegurança.

Cal passar algun tipus de reconeixement mèdic?

En general, si el capital assegurat no supera els 120.000 € i l'assegurat és menor de 55 anys d'edat, no caldrà.

Em pujarà la quota de l'assegurança de vida cada any?

Sí, el capital assegurat s'incrementa cada any en funció de les variacions positives de l'IPC, la prima es calcula d'acord amb l'edat assolida aplicant les tarifes vigents en el moment de la renovació anual sobre els nous capitals revalorats.

És obligatori contractar una assegurança de vida quan em concedeixen un crèdit hipotecari?

Les entitats financeres solen exigir la contractació d'aquesta assegurança en el moment que es formalitza el préstec hipotecari. Tot i així, no és obligatòria la seva contractació, encara que sí és aconsellable per evitar que la teva defunció o invalidesa suposi un trastorn econòmic per als teus familiars.

A qui puc designar com a beneficiaris en la meva assegurança de vida?

Com a prenedor pots designar els beneficiaris com vulguis. En cas de no fer-ho, s'entendran com a beneficiaris els hereus legals. També tens el dret de canviar els beneficiaris, si ho desitges, al llarg de la vida del contracte.

Segueixo assegurat si he cobrat la prestació per invalidesa absoluta i permanent?

No. En les assegurances de vida que inclouen la cobertura d'invalidesa absoluta i permanent, es considera que el pagament d'aquesta prestació correspon a la bestreta del capital que, si escau, es pagaria per defunció, per la qual cosa quedaria extingida d'aquesta manera la pòlissa.

Què és el Registre Públic de Vida?

És un registre públic d'assegurances de vida que permet, quan una persona mor, que els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del difunt. Amb això es pretén que cap pòlissa quedi sense cobrar per desconeixement de la seva existència.

El prenedor pot ser una empresa?

Sí, el prenedor pot ser tant una figura física com jurídica.

Com és que tinc 40 anys d'edat actuarial si jo encara no els he complert?

És l'edat que es té en compte en les assegurances de vida i que s'obté calculant l'edat corresponent a la data d'aniversari més pròxima (anterior o posterior) a la data d'iniciació de l'assegurança. Estàs més a prop de complir 40 anys que d'haver complert els 39.

Estic cobert des del primer dia?

Sí, tret que la defunció hagi estat causada per suïcidi durant el primer any de vigència de l’assegurança o hagi contractat la garantia complementària de Malaltia Greu, que té una carència de 90 dies per al seu diagnòstic.

Quan venç la meva assegurança de vida?

Per a la garantia de Defunció, en finalitzar l'anualitat de l'assegurança en què compleixis els 70 anys d'edat; i per a les garanties complementàries, en finalitzar l'anualitat de l'assegurança en què compleixis els 65 anys d'edat.

Productes assegurats per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).