Les informacions que trobaràs es refereixen a les entitats asseguradores del Grup ACM Espanya:

  • AGRUPACIÓ AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
  • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

AGRUPACIÓ AMCI

ISFS AGRUPACIÓ AMCI

Informes sobre la situació financera i de solvència (ISFS)

Per si et preguntaves què són aquests informes: divulguen informació quantitativa i qualitativa de les asseguradores del Grup GACM España, permanentment actualitzada i en un format senzill i clar. Segueixen un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i et permeten contrastar directament els punts que cridin la teva atenció. Pots comparar, vaja.

2022: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 1.871kB]

2021: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 1.973kB]

2020: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 2.091kB]

2019: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 2.030kB]

2018: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 655kB]

2017: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 679kB]

2017: ISFS AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A.U. [PDF - 589kB]

GACM SEGUROS GENERALES

ISFS GACM SEGUROS GENERALES

Informes sobre la situació financera i de solvència (ISFS)

Per si et preguntaves què són aquests informes: divulguen informació quantitativa i qualitativa de les asseguradores del Grup GACM España, permanentment actualitzada i en un format senzill i clar. Segueixen un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i et permeten contrastar directament els punts que cridin la teva atenció. Pots comparar, vaja.

2022: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.878kB]

2021: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.856kB]

2020: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 2.019kB]

2019: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.906kB]

2018: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (abans denominada AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.) [PDF - 632kB]

2017: ISFS AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. [PDF - 635kB]

ATLANTIS VIDA

ISFS ATLANTIS VIDA

Informes sobre la situació financera i de solvència (ISFS)

Per si et preguntaves què són aquests informes: divulguen informació quantitativa i qualitativa de les asseguradores del Grup GACM España, permanentment actualitzada i en un format senzill i clar. Segueixen un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i et permeten contrastar directament els punts que cridin la teva atenció. Pots comparar, vaja.

2022: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.955kB]

2021: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.918kB]

2020: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.964kB]

2019: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.912kB]

2018: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 579kB]

2017: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 583kB]