Les informacions que trobaràs es refereixen a les entitats asseguradores del Grup ACM Espanya:

  • AGRUPACIÓ AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
  • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

AGRUPACIÓ AMCI

ISFS AGRUPACIÓ AMCI

Informes sobre la situació financera i de solvència (ISFS)

Per si et preguntaves què són aquests informes: divulguen informació quantitativa i qualitativa de les asseguradores del Grup GACM España, permanentment actualitzada i en un format senzill i clar. Segueixen un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i et permeten contrastar directament els punts que cridin la teva atenció. Pots comparar, vaja.

2023: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 1.811 kB]

2022: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 1.871 kB]

2021: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 1.973 kB]

2020: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 2.091 kB]

2019: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 2.030 kB]

2018: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 655 kB]

2017: ISFS Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A.[PDF - 679 kB]

2017: ISFS AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A.U. [PDF - 589 kB]

GACM SEGUROS GENERALES

ISFS GACM SEGUROS GENERALES

Informes sobre la situació financera i de solvència (ISFS)

Per si et preguntaves què són aquests informes: divulguen informació quantitativa i qualitativa de les asseguradores del Grup GACM España, permanentment actualitzada i en un format senzill i clar. Segueixen un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i et permeten contrastar directament els punts que cridin la teva atenció. Pots comparar, vaja.

2023: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.770 kB]

2022: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.878 kB]

2021: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.856 kB]

2020: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 2.019 kB]

2019: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. [PDF - 1.906 kB]

2018: ISFS GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (abans denominada AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.) [PDF - 632 kB]

2017: ISFS AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. [PDF - 635 kB]

ATLANTIS VIDA

ISFS ATLANTIS VIDA

Informes sobre la situació financera i de solvència (ISFS)

Per si et preguntaves què són aquests informes: divulguen informació quantitativa i qualitativa de les asseguradores del Grup GACM España, permanentment actualitzada i en un format senzill i clar. Segueixen un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i et permeten contrastar directament els punts que cridin la teva atenció. Pots comparar, vaja.

2023: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.700 kB]

2022: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.955 kB]

2021: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.918 kB]

2020: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.964 kB]

2019: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 1.912 kB]

2018: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 579 kB]

2017: ISFS ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. [PDF - 583 kB]