Si has de parar, continua cobrant

La pòlissa de baixa laboral garanteix la quantitat diària que triïs si no pots exercir la teva activitat laboral i, si vols, també et dóna un capital per cada dia d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

QUÈ ÉS

QUÈ ÉS EXACTAMENT L'ASSEGURANÇA D'INCAPACITAT TEMPORAL?

És una assegurança de previsió personal que garanteix una indemnització diària en cas d'incapacitat temporal per malaltia o accident. I opcionalment una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

CÓMO SE CONTRATA

La prima a pagar dependrà dels aspectes següents:

  • Causes d'incapacitat temporal que vulgui assegurar:
    • malaltia
    • malaltia o accident
  • Edat de l'assegurat
  • Prestació diària que vulgui contractar
  • Sense franquícia o amb franquícia de 7, 15 o 30 dies
  • Professió de l'assegurat

PERÒ JO PUC CONTRACTAR?

Qualsevol persona física resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 18 i els 64 anys complerts.

QUÈ COBREIX

Et garanteix un subsidi per cada dia que no puguis dur a terme la teva activitat laboral.

Pots contractar l'assegurança d'incapacitat temporal només en cas de malaltia, o bé en cas de malaltia o accident.

Podràs contractar una cobertura opcional amb la garantia principal, per rebre una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.Tu tries si vols cobrar a partir del primer dia de baixa, o bé a partir de 7, 15 o 30 dies (franquícies), la quantitat diària que tu vulguis rebre fins a un màxim de 225 euros al dia.Pots cobrar fins a 365 o fins a 547 dies.Sense període de carència (cobertura immediata des de la data d'efecte de l'assegurança).

Assegurada per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).