Telefarmàcia

Estàs sol o sola a casa amb el teu bebè i veus que li puja la febre i tu sense l’apiretal. O ja estàs en pijama, i no et trobes bé per sortir al carrer perquè ets tu la que necessites un antiinflamatori. La teva parella, a més, trigarà a arribar a casa. T'ha passat alguna vegada?

Servei només disponible amb Subscripció PRIME

La telefarmàcia

Completant el servei d’atenció a aquells que ho necessiten, el servei de telefarmàcia de medicaments s'ocupa de la compra, en la farmàcia més pròxima al beneficiari, del medicament sol·licitat per a després portar-lo directament al domicili o al lloc on el beneficiari es trobi, en qualsevol punt del territori nacional. Inclou recollida de la recepta i de la targeta sanitària. Servei gratuït i il·limitat.

Com funciona?

Un treballador de l'empresa proveïdora del servei passarà pel domicili, centre de treball o lloc que ens diguis a recollir l'import del medicament i la recepta, si n'hi hagués. El comprarà en la farmàcia més propera al lloc on et trobis i que disposi del medicament (tenint sempre en compte les teves preferències) i te'l lliurarà en el mateix lloc de recollida dels diners. Tu només pagaràs el cost del medicament.
Si has hagut d'avançar l'import del desplaçament, en 15 dies des de la recepció del justificant de pagament, rebràs el 100 % d'aquest import a través de transferència bancària.
També pots sol·licitar un servei similar per al lliurament de productes comercialitzats en farmàcies, que no són considerats medicaments. Aleshores, se't portarà a un preu tancat de 12 € més IVA en concepte de desplaçament (no està inclòs el preu del producte adquirit), a qualsevol lloc d'Espanya.

Qui pot fer servir aquest servei?

Tu, la teva parella, els teus fills menors de 30 años, els teus pares i els teus sogres

Quan estarà disponible aquest servei?

Si el contractes, el servei estarà actiu després de 24 hores

Servei ofert pel Grup Alares, experts en assistència personal i familiar i amb un fort compromís amb la societat.

El servei descrit forma part del “Servei el teu dia a dia i Assistent Personal”. Es contracta a través de TARGOBANK dins del Compte Subscripció Prime i es prestat per ALARES HUMAN SERVICES S.A., CIF A82277963, domicili social a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 126.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, el servei “El teu dia a dia i Assistent personal”, rebut pel Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.