Teleassistència

Quan arriba el moment i l'ajuda es fa necessària, millor tenir-ho tot previst.

La Teleassistència és un servei d'atenció personalitzada i immediata les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, enfocat a atendre als més necessitats de la família: persones en risc per edat o convalescents, grans i depenents.
Un equip multidisciplinar format per treballadors socials, psicòlegs i/o personal qualificat en diferents àrees de l'àmbit psicosocial, experts en temes socials i gestió d'emergències, estarà a la vostra disposició.

Tot un món d’atencions, per arribar-hi a temps.

Servei només disponible amb Subscripció PRIME

El servei de teleassistència pot ser fix (a casa) o mòbil (per a exteriors) i es presta 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Cobreix l'assistència en casos freqüents avui dia en què s'envelleix en el domicili de manera solitària, per exemple. No podem ser-hi, potser estem a distància. Però sí que podem assegurar-nos que no li faltarà de res. Un equip de treballadors socials, psicòlegs i experts en emergències s'encarreguen d'això. Ho complementa el servei de telefarmàcia gratuïta i il·limitada.

Modalitats

La teleassistència fixa es destina a persones amb la mobilitat reduïda, des de terminals fixos a casa. A través de la línia de telèfon, s'instal·la un equip de comunicació mans lliures que se sent i s'escolta des de tota la casa i un polsador remot de polsera o penjant. Per sol·licitar ajuda sempre que faci falta. Accessible a tota hora i en tot moment.

La teleassistència mòbil, a través d'un sistema de localització geogràfica GSM (l'estàndard europeu) i una targeta SIM especial, localitza davant emergències en l'exterior. Tot gràcies a un botó que, quan es prem, connecta l'usuari automàticament amb el centre de teleassistència.
I com es duu a terme? El dispositiu mòbil es facilita gratis, en dipòsit. En el cas de voler la geolocalització per GPS , es proporciona un dispositiu que té un cost de 143 € (IVA inclòs).

Serveis

Les persones en risc per edat o convalescents, grans i dependents disposen dels serveis següents:

  • Gestió d'emergències 24 hores.
  • Conversa davant situacions de solitud.
  • Informació a familiars.
  • Servei de suport i orientació.
  • Seguiment periòdic personalitzat.
  • Recordatori de medicació i cites.
  • Localització geogràfica GPS (per a la Teleassistència mòbil).

Botó SOS

Per a una total tranquil·litat de qui es beneficia d'aquest servei, es personalitza un dels botons del mòbil de manera que, quan es prem, es connecta amb el centre de recepció i atenció de trucades d'emergència. Pel que pugui passar. Mai no estarà sol.

Especial protecció de menors

En aquest cas, de nou el servei és gratuït però s'ha d'adquirir, pel mateix preu en vigència de 143 €, el mòbil. Aquest telèfon, dissenyat per a joves usuaris, disposa de tres tecles programables per connectar tant amb la central d'emergències com amb els familiars que es decideixi. Per a així estar tranquils i ells, protegits.

Qui pot fer servir aquest servei?

Tu, la teva parella, els teus fills menors de 30 años, els teus pares i els teus sogres

Quan estarà disponible aquest servei?

Si el contractes, el servei estarà actiu després de 24 hores

Servei ofert pel Grup Alares, experts en assistència personal i familiar i amb un fort compromís amb la societat.

El servei descrit forma part del “Servei el teu dia a dia i Assistent Personal”. Es contracta a través de TARGOBANK dins del Compte Subscripció Prime i es prestat per ALARES HUMAN SERVICES S.A., CIF A82277963, domicili social a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 126.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, el servei “El teu dia a dia i Assistent personal”, rebut pel Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.