Ajuda a domicili

La feina. El manteniment de la casa. Els nens. L'atenció i assistència als pares. Les consultes al metge. Comprar, cuinar, rentar, planxar... i un llarg etcètera.
Són tants els fronts oberts quan un arriba a l'edat adulta que qualsevol ajuda es rep amb els braços oberts. Imagina't una ajuda que ho cobreix tot, o gairebé tot. Ara és possible.
Et regalem les primeres hores d'ajuda a domicili i ajustem els preus de les següents perquè el teu dia a dia sigui molt més fàcil.
Perquè la vida es viu d'una altra manera quan les coses estan en ordre.

Servei només disponible amb Subscripció PRIME

L'Ajuda a domicili inclou tant l'acompanyament de nens i més grans, com l'ajuda en les tasques bàsiques domèstiques de la llar com la neteja, la cuina o la compra. I aquests serveis els podran gaudir tots els beneficiaris del contracte PRIME, és a dir: tu, la teva parella, els teus fills –menors de 30 que resideixin amb el titular-, els teus pares i els teus sogres en els seus respectius habitatges.

Serveis que inclou l'ajuda a domicili

Acompanyament

Comencem amb 2 hores l'any a triar entre:

  • Acompanyament diürn o nocturn, al domicili o a l'hospital. (Per a quan no podem ser-hi, però no podem deixar-los sols).
  • Acompanyament a consultes mèdiques o a rebre tractaments mèdics. (Encara que el teu pare insisteixi que anirà sol a l'operació de cataractes, tu saps que serà millor acompanyar-lo).
  • Ajuda de personal al domicili per aixecar, ficar al llit, la neteja personal i la ingesta de menjars. (De nou, perquè no sempre podem estar al seu costat quan més ens necessita).
  • Tasques bàsiques de la llar com ara netejar, rentar i planxar la roba, fer la compra, fer el menjar. (Aquestes tasques es van acumulant, però les hores del dia no es poden estirar més).
  • Acompanyament de nens a l’escola. Per a la seva seguretat i la teva tranquil·litat.

La resta de les hores addicionals que necessitis podràs gaudir-les amb un 10 % de descompte sense límit d'ús, i un mínim d'hores a contractar per servei de 3 hores. D'aquesta manera, ho proves gratis; si et convenç, accedeixes al servei en condicions molt favorables.

Desplaçaments gratuïts

Els desplaçaments al domicili o hospital sempre seran GRATUÏTS. Aquesta és una de les condicions favorables que esmentàvem.

Assegurança de responsabilitat civil: pel que pugui passar

Tots els serveis que t'hem explicat inclouen una Assegurança de Responsabilitat Civil davant d’incidències que puguin sorgir. Aquesta assegurança està pensada per cobrir els danys que, durant la prestació del servei, es puguin ocasionar.

Qui pot fer servir aquest servei?

Tu, la teva parella, els teus fills menors de 30 anys, els teus pares i els teus sogres

Quan estarà disponible aquest servei?

Si el contractes, el servei estarà actiu després de 24 hores

Servei ofert pel Grup Alares, experts en assistència personal i familiar i amb un fort compromís amb la societat.

El servei descrit forma part del “Servei el teu dia a dia i Assistent Personal”. Es contracta a través de TARGOBANK dins del Compte Subscripció Prime i es prestat per ALARES HUMAN SERVICES S.A., CIF A82277963, domicili social a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 126.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, el servei “El teu dia a dia i Assistent personal”, rebut pel Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.