Per a saber què cobraràs des del primer dia

La pòlissa de baixa laboral garanteix la quantitat diària que triïs si no pots exercir la teva activitat laboral i, si vols, també et dóna un capital per cada dia d'hospitalització mèdica i quirúrgica. I saps tot per endavant perquè hem dissenyat un barem[PDF - 44 KB] que assigna a cada patologia un nombre de dies.

QUÈ ÉS

QUÈ ÉS EXACTAMENT L'ASSEGURANÇA D'INCAPACITAT TEMPORAL?

És una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d'incapacitat temporal per malaltia o accident. I opcionalment una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

Està regit per un barem que assigna un número de dies a cada patologia. Es multiplica el capital diari que ha triat cobrar l'assegurat pels dies que marca el barem.

La indemnització es cobra a l'inici de la baixa.

COM ES CONTRACTA

La prima a pagar dependrà dels aspectes següents:

  • Edat de l'assegurat
  • Prestació diària que vulgui contractar
  • Professió de l'assegurat

PERÒ JO PUC CONTRACTAR?

Qualsevol persona física o jurídica resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 18 i els 64 anys complerts.

QUÈ COBREIX

Incapacitat Temporal Baremada

Garanteix un subsidi d'acord amb els dies assignats en el barem, en relació amb la indemnització diària contractada.

Podrà contractar una cobertura opcional juntament a la garantia principal, per tal de rebre una indemnització per dies d'hospitalització mèdica i quirúrgica.

Cobreix malaltia i accident.

Carències

  • Malaltia: 3 mesos
  • Hospitalització: 6 mesos
  • Part: 12 mesos
  • Sense període de carència en cas d'accident (cobertura immediata des de la data d'efecte de l'assegurança).

Assegurança distribuïda sota la marca Tomamos impulso per TARGOBANK, S.A.U. (NIF A 79223707, entitat bancària, amb clau 0216, en el Registre del Banc d'Espanya i operador de bancassegurances vinculat, amb clau OV0088, en el Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGSFP, amb domicili al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid) i assegurada per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona). L'operador de bancassegurances vinculat TARGOBANK, S.A.U., disposa d'una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Reial decret 3/2020, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d'assegurances i té contracte d'agència amb les entitats asseguradores consultables en l'espai Informació a clients de la pàgina web www.tomamosimpulso.com.