Govern corporatiu i política de remuneracions

Estatuts Socials

  • Pots accedir al text complet del document prement aquí [PDF - 190 kB]

Reglament Intern de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos

  • Pots accedir al text complet del document prement aquí [PDF - 827 kB]

Reglament Intern del Consell d'Administració

  • Pots accedir al text complet del document prement aquí [PDF - 885 kB]

Composició del Consell d'Administració i les seves comissions delegades

  • Pots accedir al text complet del document prement aquí [PDF - 126 kB]

Informació relativa a la política d'inversions i a la sostenibilitat

Adaptació de la política d'inversions i de remuneració al Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.

Estat d'Informació no Financera (EINF)

El contingut informa, entre d'altres, del model de negoci, polítiques, riscos, indicadors clau i informació significativa sobre qüestions socials, de drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn. Tot això d'acord amb uns estàndards de report com l'establert pel Global Reporting Initiative (GRI).