Posem a la teva disposició diferents vies de comunicació per poder manifestar els desacords que puguin sorgir amb qualsevol de les entitats asseguradores del Grup ACM Espanya, així com un canal de denúncies per a la prevenció i correcció de possibles infraccions normatives.

Queixes i reclamacions

Sempre atents a les necessitats dels nostres clients i amb la finalitat d'oferir-los un servei de màxima qualitat, posem a la seva disposició diferents vies per a poder manifestar els seus desacords respecte a una situació gestionada per qualsevol de les asseguradores del Grup.

Canal ètic de denúncies

El canal de denúncies vol constituir una eina de comunicació per a la prevenció i correcció de possibles incompliments/infraccions normatives (fins i tot sospites o pràctiques abusives), així com de les pautes de comportament referides als àmbits aplicables del Reglament intern i Codi Ètic, o de qualsevol altra política i norma interna aplicable a les societats del Grup ACM Espanya.

A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions relatives a il·lícits penals o incompliments administratius, com ara les operacions sospitoses de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, protecció dels consumidors, protecció de la privacitat i de les dades personals, seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació, entre d'altres.

Important: Aquest canal no atén qüestions pròpies de gestió o assessorament de les àrees operatives ni les reservades al Servei d'Atenció i Defensa del Client (SADC).