Ajuda per als que es queden i per als que més ho necessiten

Els que es queden cobren un capital que farà que la pèrdua no tingui un impacte econòmic tant fort. Ah, i amb testament gratuït.

QUÈ ÉS

QUÈ ÉS EXACTAMENT L'ASSEGURANÇA DE VIDA SOLIDÀRIA?

Una assegurança de vida risc que garanteix una indemnització econòmica (un capital definit per l'assegurat en les condicions particulars de la pòlissa) en el moment de la defunció o la invalidesa absoluta i permanent. L’assegurança t’ofereix, a més, multitud de serveis per ajudar-te en la vida diària i per assegurar la teva tranquil·litat i la dels teus. Amb aquesta modalitat fas una donació solidària de 5 €.

Garanties bàsiques + capitals decreixents en la garantia de defunció en funció de l'augment de l'edat de defunció. Una única pregunta d'estat de salut. Sense preguntes sobre la professió.

CAPITALS ASSEGURATS SEGONS L'EDAT DE LA DEFUNCIÓ

Prima anual constant de 120 € per a totes les edats i renovacions, amb la següent estructura de capitals assegurats, segons l’edat de defunció:

Edat de defunció Capital assegurat
fins a 30 anys 80.000 €
de 31 a 35 75.000 €
de 36 a 40 50.000 €
de 41 a 45 30.000 €
de 46 a 50 15.000 €
de 51 a 55 10.000 €
de 56 a 70 anys 5.000 €

APORTACIÓ SOCIAL SOLIDÀRIA

Amb la contractació d'aquesta modalitat d'assegurança, la companyia aportarà 5 € anuals a la Fundació Agrupació amb la finalitat d’ajuts socials.

QUI POT CONTRACTAR

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 16 anys.

QUI POT SER ASSEGURAT

Tota persona que en el moment de la contractació tingui una edat no superior a 64 anys.

FORMES DE PAGAMENT

Es pot pagar la prima de manera fraccionada segons conveniència de l'assegurat (anual, semestral, trimestral o mensual).

(No s’emetran rebuts d’aquest producte per un import inferior a 6 €)Si estàs pensant en una assegurança de vida és que estimes molt els que formen la teva vida avui. Enhorabona i... bona vida!

QUÈ COBREIX

GARANTIES BÀSIQUES

Defunció

En cas de defunció de l'assegurat, l'entitat asseguradora pagarà als beneficiaris el capital assegurat vigent en la data de defunció.

Assistència de viatge

Assessorament i suport davant de problemes de salut a l'estranger. Transport o repatriació en cas de defunció de l’assegurat (inclou acompanyant) i transport o repatriació sanitària si està ferit o malalt a l'estranger..., entre d'altres.

Serveis d'assistència

Servei d'orientació i atenció mèdica (metge al telèfon).

Servei d'orientació social

Orientació telefònica sobre: habitatge, residències, centres de dia, ajuts tècnics, pensions, jubilacions, serveis públics, gestions amb serveis socials i prestacions públiques...

Segona Opinió Mèdica

Comitè mèdic internacional per a casos complexos o greus (càncer, malalties cardiovasculars, trasplantament d'òrgans, malalties neurològiques, insuficiència renal crònica i SIDA) i accés a servei personalitzat de suport en casos de tractament fora del país.

Orientació jurídica telefònica

Un gabinet d'advocats atendrà qualsevol consulta legal sobre temes de família, habitatge, fiscal...

Servei de testament

Assessorament jurídic telefònic/telemàtic en matèria successòria i testamentària, redacció d'un Testament Obert Notarial l'any, assistència fins a la signatura en Notaria i atorgament del testament i despeses d'aranzel notarial.

Preguntes Freqüents

Hi ha cap risc exclòs?

Sí, no tindrà cobertura el sinistre si ha estat causat realitzant activitats de risc com ara paracaigudisme, submarinisme, parapent, entre d’altres, o durant l'exercici de professions d'alt risc com ara bombers, militars, policies, entre d’altres.

Què es té en compte per calcular el preu de la meva assegurança de vida?

El cost depèn de la teva professió, estat de salut, capital i la teva edat actuarial, això és, l'edat corresponent a la data d'aniversari més pròxima (anterior o posterior) a la data d'iniciació de l'assegurança.

Cal passar algun tipus de reconeixement mèdic?

En general, si el capital assegurat no supera els 120.000 € i l'assegurat és menor de 55 anys d'edat, no caldrà.

Em pujarà la quota de l'assegurança de vida cada any?

Sí, el capital assegurat s'incrementa cada any en funció de les variacions positives de l'IPC, la prima es calcula d'acord amb l'edat assolida aplicant les tarifes vigents en el moment de la renovació anual sobre els nous capitals revalorats.

És obligatori contractar una assegurança de vida quan em concedeixen un crèdit hipotecari?

Les entitats financeres solen exigir la contractació d'aquesta assegurança en el moment que es formalitza el préstec hipotecari. Tot i així, no és obligatòria la seva contractació, encara que sí és aconsellable per evitar que la teva defunció o invalidesa suposi un trastorn econòmic per als teus familiars.

A qui puc designar com a beneficiaris en la meva assegurança de vida?

Com a prenedor pots designar els beneficiaris com vulguis. En cas de no fer-ho, s'entendran com a beneficiaris els hereus legals. També tens el dret de canviar els beneficiaris, si ho desitges, al llarg de la vida del contracte.

Segueixo assegurat si he cobrat la prestació per invalidesa absoluta i permanent?

No. En les assegurances de vida que inclouen la cobertura d'invalidesa absoluta i permanent, es considera que el pagament d'aquesta prestació correspon a la bestreta del capital que, si escau, es pagaria per defunció, per la qual cosa quedaria extingida d'aquesta manera la pòlissa.

Què és el Registre Públic de Vida?

És un registre públic d'assegurances de vida que permet, quan una persona mor, que els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del difunt. Amb això es pretén que cap pòlissa quedi sense cobrar per desconeixement de la seva existència.

El prenedor pot ser una empresa?

Sí, el prenedor pot ser tant una figura física com jurídica.

Com és que tinc 40 anys d'edat actuarial si jo encara no els he complert?

És l'edat que es té en compte en les assegurances de vida i que s'obté calculant l'edat corresponent a la data d'aniversari més pròxima (anterior o posterior) a la data d'iniciació de l'assegurança. Estàs més a prop de complir 40 anys que d'haver complert els 39.

Estic cobert des del primer dia?

Sí, tret que la defunció hagi estat causada per suïcidi durant el primer any de vigència de l’assegurança o hagi contractat la garantia complementària de Malaltia Greu, que té una carència de 90 dies per al seu diagnòstic.

Quan venç la meva assegurança de vida?

Per a la garantia de Defunció, en finalitzar l'anualitat de l'assegurança en què compleixis els 70 anys d'edat; i per a les garanties complementàries, en finalitzar l'anualitat de l'assegurança en què compleixis els 65 anys d'edat.

Assegurada per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).